Varför du inte ska använda en hamburgermeny

Jonas Andersson 3 januari 2023

Hamburgermenyn, den lilla ikonen med tre horisontella linjer som ofta finns i det övre vänstra hörnet av en app, har länge varit en vanlig lösning för att ge användare tillgång till en meny med olika funktioner och alternativ i en app. Men med tiden har många designexperter börjat ifrågasätta om hamburgermenyn verkligen är den bästa lösningen, speciellt i native-appar.

Hamburgermeny

Nackdel 1: Upptäckbarhet

En av de största kritikpunkterna mot hamburgermenyn är att den är svår att upptäcka för användaren. Eftersom ikonen är så liten och oftast placerad i ett av hörnen på skärmen, kan den lätt missas av användaren. Detta kan resultera i att viktig information och funktioner som finns i menyn aldrig används, eftersom användaren inte ens känner till att de finns.

En hamburgermeny ger inte användaren någon indikation på vad som finns i menyn. Användaren måste först klicka på ikonen och vänta tills menyn öppnas för att se vad som finns tillgängligt. Detta kan kännas frustrerande för användaren, speciellt om de snabbt vill hitta en viss funktion eller information.

En studie från Nielsen Normal Group visade att när man använde en hamburgermeny halverades "upptäckbarheten" genom att dölja sidans huvudnavigation.

Nackdel 2: Tillgänglighet

En annan stor nackdel med hamburgermenyn är dess tillgänglighet på mobiler. Eftersom den ofta är placerad i övre vänstra hörnet är den svår att nå om du håller mobilen med en hand.

Bilden nedan visar olika zoner på en mobilskärm och vilka som är enklast att nå när du håller en mobil i en hand. Som ni ser är övre hörnen de sämre ställen att ha en huvudsaklig navigation.

Heatmap on iPhones

Nackdel 3: UX och kontext

Du använder ofta en hamburgermeny när du har en större app och vill bygga en mer avancerad navigations-struktur. Tyvärr blir ofta upplevelsen dålig eller begränsad när du använder en hamburgermeny. På iOS visas exempelvis en bakåtknapp på alla undervyer som du klickar dig till under vald vy. Hamburgermenyn blir således inte nåbar från alla undervyer och du måste gå tillbaka i hierarkin för att komma åt huvudnavigationen. Detta gör det onödigt krångligt att byta mellan större funktioner i en app.

Med alternativet tabbar kan du i stället direkt byta kontext utan att behöva gå tillbaka till rot-vyn. Detta gör det enklare att ha flera större funktionaliteter i en app som användaren snabbt kan växla mellan.

Bättre lösning: Använd en tabbar

Tabbar on iPhone

En tabbar ger användaren en tydlig översikt över de olika alternativen som finns tillgängliga i appen. Varje flik i tabbaren representerar en specifik vy eller funktion, och användaren kan enkelt byta mellan dem genom att klicka på den önskade fliken. Detta gör det mycket enklare för användaren att hitta och navigera till den information eller funktion de söker.

En tabbar har också den fördelen att den alltid är synlig på skärmen, vilket gör att användaren alltid vet att de har tillgång till de olika alternativen. Detta kan öka användarnas förtroende för appen, eftersom de vet att de kan enkelt hitta den information eller funktion de behöver när som helst.

Behöver du mer än fem tabbar i en app gör du den sista till en "Mer"-tabb vilken öppnar en tabb likt övriga men som innehåller vidare länkning till övrig funktionalitet. Här tappar du funktionalitet för kontext-byten, men du bör då lägga de fyra största funktionerna i appen i tabbaren och förlägga övriga större funktioner till "Mer"-tabben. Har du fler huvudsakliga funktioner än fyra kanske du bör dela upp din app i mindre appar med mer specifik funktionalitet.

Du når också lättare till huvudnavigationen eftersom tabbaren är längt ner på skärmen.

Slutligen är en tabbar också en mer användarvänlig lösning för att navigera mellan olika vyer i en app. Eftersom varje flik representerar en specifik vy, kan användaren enkelt se vad varje flik innebär och välja den som passar bäst.

Vi hjälper gärna till

Hos Appmost hjälper vi dig hela vägen från idéstadie eller kravställning till färdig app på App Store och Google Play. Vi har 14 års erfarenhet av apputveckling och har byggt och släppt de olika flesta typer av appar.

Boka ett video- eller telefonmöte Läs mer om Appmost