Service, support och vidareutveckling

Ofta vill man ha tryggheten av att löpande få sin app och tjänst underhållen. Vi erbjuder också rabatterat timpris om man binder upp sig på löpande vidareutveckling.

En app är oftast en levande produkt som behöver uppdatering och vidareutveckling.

Med vårt anpassade service- och support-avtal får du ökad trygghet efter ni lanserat er app eller tjänst. Vi uppdaterar årligen appen med anpassningar för nya versioner av iOS och Android samt prestanda- och bugg-fixar vi lägger in i vårt ramverk.

Vi erbjuder olika avgiftsstrukturer för olika budgetpaket. I våra lägre paket får ni stort värde för varje krona, vilket gör att vi väljer att ta mer betalt via underhåll istället för initial utvecklingskostnad. På så sätt sänker vi tröskeln för de med en snävare budget. Om ni överstiger en budgetgräns, minskar automatiskt er servicekostnad i den följande betalningsperioden.

Nyttja fördelarna med vår plattform och håll din app uppdaterad

Vad som ingår i serviceavtalet

Uppdateringar för App Store och Google Play

Få din app uppdaterad så att den alltid är kompatibel med de senaste kraven och standarderna från App Store och Google Play. En uppdatering per plattform och år.

Prestandaförbättringar

Ta del av de prestandaförbättringar vi inför i vårt ramverk för att säkerställa att din app alltid är snabb, effektiv och buggfri. Även stöd för nyare APIer mot operativsystemet.

Säkerhetsuppdateringar

Gå uppdateringar för de tredjeparts-ramverk vi nyttjar, så att din app håller högre säkerhet och kvalitet. Kan i vissa fall vara krav för att tjänsten ska fungera.

Följ branschkrav

Efterfölj de nya krav som Apple och Google ställer på appar löpande, för att säkerställa kontinuerlig tillgänglighet.

Backup av nycklar

Vi håller bland annat en backup på eran "keystore" för Google Play och hjälper till att påminna om viktiga händelser kring era konton.

Uppdatering backend

Har ni en tillhörande backend uppdaterar vi denna årligen för tredje-parts-bibliotek samt för nya versioner av NodeJs.

Prislista Serviceavtal

Native app

950 kr/mån

Native-app Enterprise

Per offert

Hybrid-appar

950 kr/mån

Kontakta oss för rådgivning eller offert

Anpassat avtal för support och vidareutveckling

Med Appmost får ni inte bara en kvalitetslösning till marknadens bästa priser, utan även en långsiktig partner som hjälper till med underhåll och vidareutveckling.

Med ett kundanpassat support-avtal på ett förbestämt antal timmar per månad kan vi bättre planera vår tid och ni får garanterad tillgång till oss för vidareutveckling eller support. Kontakt oss för mer information.

Underhåll av appar

Tilläggstjänster

Läs mer om våra tilläggstjänster direkt under vår sida med våra prislistor eller kontakta oss för mer info om specifika tjänster.