Serviceavtal och tilläggstjänster

Ibland vill man ha tryggheten av att löpande få sin app och tjänst uppdaterad och ha en snabb support nära till hands.

En app är oftast en levande produkt som behöver uppdatering och vidareutveckling.

Med vårt anpassade service- och support-avtal får du ökad trygghet efter ni lanserat er app eller tjänst. Vi uppdaterar årligen appen med anpassningar för nya versioner av iOS och Android samt prestanda- och bugg-fixar vi lägger in i vårt ramverk.

Med vårt server-avtal går vi även igenom er serverkod och uppdaterar tredjeparts-ramerk. Vi går även igenom redan implementerade tekniska lösningar och ger baserad på ny kunskap rekommendationer på vad som skulle kunna förbättras.

Kontakta oss för rådgivning eller offert

Tilläggstjänster

Läs mer om våra tilläggstjänster direkt under vår sida med våra prislistor eller kontakta oss för mer info om specifika tjänster.