Resekollen
Resekollen
Resekollen
Resekollen
Resekollen
Resekollen
Resekollen
Resekollen

Kundcase: Reskollen

Vår egen app Reskollen lanserades redan mars 2014 och har sedan dess upp mot 5000 aktiva användare per månad. Appen hjälper resenärer i Västtrafik-området att snabbt och smidigt se vilken avgång de bör ta. Appen gör reseslagningar i bakgrunden och mappar sedan snabbt dessa mot närmaste hållplatsers avgångstavlor.

Befintlig app som tidigare var byggd i ramverket Xamarin började bli svåra att underhålla och vi bestämde oss för att därför bygga om den i vårt eget ramverk Appmost. Lösningen blev en betydligt mer lättunderhållen app samt möjligheter till att enklare bygga ut med vyer, funktioner och även en abonnemangs-lösning där man kan prenumerera på fler funktioner.

Genom att lansera en ombyggd variant kunde vi gå ifrån de begräsningar som tidigare fanns och istället bygga på en ny mer modern grund. Detta öppnar upp för framtida funktioner och längre livstid på projektet.

En del av lösningen blev också att sätta upp en Firebase-server som aggregerar datan som är hämtad från Västtrafiks API och skicka den i samlat format till appen.

Appen innehåller funktioner så som timers, paginering, In-app-purchases, API-integration, on-boarding, GPS, felhantering, Google Analytics, iPad-stöd och stöd för mörkt läge.


Kund
  • Vår egen app
Apptyp
  • Native-app
Plattformar
  • iOS
  • iPadOS
  • Android
Länkar
Integrationer
  • Firebase
  • Firebase Analytics
  • In-app purchases
  • GPS-positionering

Fler kundcase

Se fler kundcase liknande detta.