Samåkningsapp 1
Image Description
Image Description
Image Description

Kundcase: Samåkningsapp

En kund kom till oss med en vision om att skapa en samåkningsapp för privatpersoner, som inte bara skulle underlätta resor men också bidra till en mer hållbar transportlösning. Appen skulle vara rik på funktioner som gör samåkningen så enkel och smidig som möjligt för användarna.

För att förverkliga denna vision, använde vi vårt egenutvecklade ramverk Appmost, tillsammans med en skräddarsydd integration mot en egenutvecklad Firebase-server. Vi fokuserade på att skapa en användarvänlig, intuitiv och säker app som innefattade många funktioner.


Apptyp
  • Native-app
Plattformar
  • iOS
  • Android
Integrationer
  • Google places
  • GPS-positionering
  • In-app purchases
  • Firebase
  • Firebase Functions
  • Firebase Analytics
  • SendGrid

För att omvandla denna ambitiösa vision till verklighet, satte vi vår tillit till Appmost, vårt egna ramverk som vi stolt har utvecklat in-house. Detta ramverk gav grunden och förutsättningarna för att skapa en solid grund för appen. Men vi stannade inte där. Vi kombinerade Appmosts kapacitet med en skräddarsydd integration av en egenutvecklad Firebase-server. Denna kombination var nyckeln till att uppnå en överlägsen prestanda och anpassningsförmåga.

Under hela utvecklingsprocessen lade vi stor vikt vid användarupplevelsen. Vi fokuserade intensivt på att skapa en app som inte bara var användarvänlig, utan även intuitiv att navigera. I en värld där säkerheten aldrig kan kompromissas, tog vi också extra steg för att säkerställa att appen skyddade användarnas integritet och data på bästa möjliga sätt.

Utvecklingsprocessen och funktioner:


Fler kundcase

Se fler kundcase liknande detta.