Att Skapa App – En Resa Från Idé till Marknad

Jonas Andersson 8 november 2023

I en värld där teknik är en del av vardagen, har förmågan att skapa app blivit en värdefull färdighet. Om du någonsin velat bygga en egen app, kan denna artikel vara din enkel guide genom hela processen. Från den första bra idén till att din nya app når användare över hela världen, är varje steg en chans att lära och växa.

Banner - Skapa app

För att bygga appen på rätt sätt, börjar man med att brainstorma idéer. Titta på befintliga appar för inspiration och fråga dig själv: Vad kan jag erbjuda som är nytt och spännande? När du har en bra idé, är nästa steg att börja planera. Anpassa appens design så att den fungerar över olika enheter och plattformar. Detta kräver förståelse för hur man gör en app som är responsiv och tillgänglig för alla.

Att välja rätt plattform och verktyg är avgörande. Om du vill nå ut till en stor publik, kan du överväga att lansera din app på både Apple App Store och Google Play. Varje plattform har sina egna riktlinjer och krav, så se till att din app uppfyller dessa innan du tar nästa steg.

När din app är byggd, testad, och redo att lanseras, är det dags att tänka på marknadsföring. Sociala medier kan spela en stor roll i att sprida ordet om din nya app. Tänk på vilka ytterligare funktioner som kan göra din app mer lockande, och hur du kan integrera dessa på ett sätt som känns naturligt och användarvänligt.

Att skapa en sådan app är inte bara en teknisk process, det är en kreativ resa. Med rätt inställning och verktyg kan vem som helst ta sin idé till nästa nivå och skapa en egen mobilapp som kan bli en del av många människors vardag.

FAQ

Hur mycket kostar det att bygga en app?

Kostnaden för att utveckla en app kan variera stort. En enkel app kan kosta så lite som 10 000 kronor att utveckla, medan mer komplexa appar kan nå upp till flera hundra tusen kronor. Faktorer som påverkar kostnaden inkluderar appens komplexitet, designkrav, och om du anlitar en professionell utvecklare eller använder en DIY-plattform (Do-It-Yourself).

För mer avancerade och skräddarsydda appar, där du kanske vill ha unika funktioner, en sofistikerad design, avancerade användarinteraktioner eller specialiserad databehandling, kan kostnaderna snabbt öka. Att anlita en professionell utvecklare eller ett utvecklingsteam kan kräva budgetar som börjar från cirka 50 000 kronor och kan lätt överstiga 500 000 kronor beroende på projektets omfattning. 

Utvecklingskostnaden påverkas också av appens plattform; att utveckla en app för flera operativsystem (som iOS och Android) kommer att kräva ytterligare arbete och därmed öka kostnaden. Likaså kan integrering med externa tjänster, som sociala medier eller betalningsportaler, och behovet av backend-serverinfrastruktur för datahantering och lagring leda till högre kostnader.

Ytterligare aspekter som kan påverka kostnaden inkluderar appens säkerhetsfunktioner, som är särskilt viktiga om appen hanterar känslig användarinformation eller finansiella transaktioner. Testning och kvalitetssäkring är en annan viktig del av utvecklingsprocessen som kan innebära ytterligare investeringar. Att se till att appen är fri från buggar och fungerar som avsett på alla tänkta enheter är avgörande och kan kräva omfattande tester över flera plattformar.

Du bör heller inte underskatta kostnaden för underhåll och uppdateringar efter att appen har lanserats. Appar behöver regelbundna uppdateringar för att förbättra funktioner, åtgärda säkerhetsproblem och hålla appen relevant och konkurrenskraftig, vilket också utgör en del av den totala kostnaden.

Att utveckla en app är en investering som kräver noggrann planering och budgetering. Det är viktigt att väga kostnaderna mot det potentiella värdet appen kan skapa, inte bara i termer av direkt inkomst utan även i förbättrad kundengagemang eller effektivitet i verksamheten.

Hur mycket kostar det att publicera en mobil applikation?

Apple App Store kräver en årlig avgift på 1000kr för att upprätthålla ett utvecklarkonto, medan Google Play tar en engångsavgift på 250kr. Utöver dessa kostnader kan det tillkomma kostnader för marknadsföring och distribution.

Det är dock bara en del av ekvationen. När din app är redo att träffa marknaden, måste du också tänka på marknadsförings- och distributionskostnader. Detta kan inkludera allt från betald annonsering på sociala medier och andra plattformar till kostnader för att skapa marknadsföringsmaterial som trailers, webbsidor och presspaket. Kostnaderna här kan variera enormt beroende på hur omfattande din marknadsföringskampanj är. För en grundläggande marknadsföringsinsats kan du behöva sätta av åtminstone några tusen kronor, medan en mer aggressiv kampanj kan kräva tiotusentals kronor eller mer.

Dessutom kan det finnas kostnader för att anställa professionella som grafiska designers, copywriters, och marknadsföringsexperter, om dessa kompetenser inte finns in-house. Dessa tjänster kan också addera en betydande summa till den totala kostnaden.

Om du siktar på en global marknad, kan det vara värt att investera i lokaliseringstjänster för att översätta och anpassa din app och dess marknadsföringsmaterial till olika språk och kulturer, vilket ytterligare kan öka kostnaderna.

I slutändan är det viktigt att ha en realistisk budget som täcker alla aspekter av publiceringsprocessen för att säkerställa att din app inte bara når appbutikerna, utan också har en rättvis chans att bli upptäckt av potentiella användare.

Vad behövs för att bygga en app?

För att bygga en app behöver du en idé, en plan för appens layout och funktioner, utvecklingsverktyg anpassade för den specifika plattformen du väljer, samt tillgång till testanordningar för att se till att appen fungerar på rätt sätt över olika enheter.

Den grundläggande resan för att bygga en app börjar med en solid idé – en vision om vad din app ska uppnå och vilket problem den ska lösa. Denna idé måste sedan utvecklas till en genomtänkt plan för appens layout och funktioner, som tar hänsyn till användarupplevelsen och gränssnittsdesignen. Att skapa en wireframe eller ett prototyp är ett effektivt sätt att visualisera och strukturera appens design och navigationsflöde.

Efter att du har en klar bild av hur appen ska se ut och fungera, behöver du rätt verktyg för att bygga den. Detta inkluderar utvecklingsmiljöer, programmeringsspråk och ramverk som är specifika för den plattform du siktar på, vare sig det är iOS, Android eller en webbapplikation. Varje plattform har sina egna verktyg och riktlinjer, såsom Xcode för iOS-appar och Android Studio för Android-appar.

Utöver den tekniska aspekten behöver du också en strategi för appens innehåll och uppdateringar. Att bestämma hur appen kommer att förvaltas och uppdateras efter lanseringen är viktigt för att hålla appen relevant och engagerande för användarna. Detta kan innebära att utveckla en innehållskalender, planera för framtida funktioner eller att implementera ett system för användarfeedback.

Till sist krävs ett marknadsföringsperspektiv. Innan koden ens börjar skrivas, bör du ha en plan för hur du ska få din app att sticka ut i den täta appmarknaden. Detta kan innebära att utforska ASO (app store optimization), sociala mediekampanjer, influencer-samarbeten eller andra marknadsföringskanaler.

Att bygga en app är alltså inte bara en teknisk utmaning utan en mångfacetterad process som kräver planering, design, utveckling, testning och marknadsföring. Genom att ta hand om varje steg på rätt sätt, ökar du chanserna att din app inte bara blir byggd, utan också lyckas och blomstrar på marknaden.

Hur mycket tjänar man på att göra en app?

Inkomst från en app kan variera kraftigt. Vissa appar genererar ingen inkomst alls, medan andra kan dra in miljontals kronor. Det beror på många faktorer som appens popularitet, monetiseringsstrategi och hur väl den marknadsförs.

Till exempel kan en spelapp med en freemium-modell, där grundspelet är gratis men vissa funktioner eller föremål kostar pengar, generera betydande inkomster från en stor användarbas. Å andra sidan, en nischad produktivitetsapp som riktar sig mot en specifik professionell publik kanske har färre nedladdningar, men kan dra nytta av en direkt betalningsmodell där varje nedladdning ger inkomst.

En annan viktig faktor är hur appen behåller och engagerar sina användare över tid. Appar som lyckas skapa ett lojalt användarsamhälle och uppmuntrar återkommande användning genom regelbundna uppdateringar och nytt innehåll har en större chans att generera pågående inkomster. Engagemang kan också öka möjligheterna för inkomster genom partnerskap och sponsrade innehåll.

Det är också värt att notera att marknadens mättnad och konkurrens kan påverka en apps inkomstpotential. En unik app som fyller ett oupptäckt behov har en större chans att skapa buzz och generera inkomst, medan en app som konkurrerar i en mättad nisch kan ha svårt att bryta igenom bruset.

Slutligen är timing och tur oförutsägbara element som kan påverka en apps framgång. Vissa appar tar fart över natten tack vare virala trender, medan andra bygger upp sin användarbas och inkomst långsamt över tid. Att utveckla en framgångsrik app kräver inte bara skicklighet och hårt arbete, utan också förmågan att anpassa sig till marknadens förändringar och ibland en dos god tur.

Hur mycket tjänar en app på reklam?

Det beror på användarbasen och hur mycket trafik appen genererar. Inkomst från reklam kan variera från några hundralappar till flera tusen per månad. Viktigt är att balansera reklamintäkter med användarupplevelse för att inte avskräcka användare. Ofta kräver reklam-intäkter väldigt mycket trafik och då det ofta kostar pengar att få in användare är detta något man måste ta hänsyn till och räkna med. Ofta kostar det betydligt mer att få in en användare än den genererar i reklam-intäkter.

Det är också värt att överväga alternativa monetiseringsstrategier som kan komplettera reklaminkomster, såsom in-app-köp eller prenumerationstjänster. Genom att erbjuda ett mervärde utöver reklamen kan utvecklare skapa en mer hållbar inkomstkälla och en bättre upplevelse för sina användare. 

Hur publicerar man en app?

För att publicera en app måste du först skapa ett utvecklarkonto med den plattform du väljer, som Apple App Store eller Google Play. Efter det måste du följa deras riktlinjer för att ladda upp och distribuera din app. Det kan inkludera att skicka in för granskning, vilket kan ta några dagar.

När du har ditt utvecklarkonto upprättat, är nästa steg att förbereda din app för publicering. Detta innebär att säkerställa att din app uppfyller alla riktlinjer som plattformen ställer, vilket kan omfatta allt från designstandarder till tekniska krav. Du kommer att behöva sammanställa all relevant information om din app, inklusive beskrivningar, ikoner, skärmbilder och metadata.

För att publicera din app måste du också ange prissättning och välja de regioner där appen ska vara tillgänglig. Därefter laddar du upp din app och dess tillhörande material genom plattformens utvecklarportal. När allt är uppladdat måste du skicka in din app för granskning. Både Apple och Google har en granskningsprocess där de ser till att din app uppfyller deras standarder för kvalitet och säkerhet. Detta kan ta allt från en dag till flera veckor, beroende på olika faktorer såsom appens komplexitet och hur upptagna granskarna är.

Om din app inte godkänns vid första försöket, är det viktigt att inte bli avskräckt. Både Apple och Google tillhandahåller feedback om vad som behöver förbättras. Använd denna feedback för att göra nödvändiga justeringar och skicka sedan in appen för en ny granskning.

Skapa app - Low code och Appmost

Skapa app med low-code?

Low-code är en typ av programvaruutveckling som minimerar behovet av traditionell programmering. Istället för att skriva kod från grunden, använder man grafiska användargränssnitt och konfigurationer för att skapa appar.

Denna typ av utveckling är inte bara tidsbesparande men också kostnadseffektiv, då det reducerar behovet av stora utvecklingsteam och långa utvecklingscykler. Med low-code-plattformar kan användare skapa app prototyper snabbt, testa idéer och iterera genom designprocessen med en omedelbar feedback-loop som traditionell programmering sällan kan erbjuda. 

För företag betyder detta en snabbare respons på marknadens förändringar och användarnas behov. De kan snabbt skapa anpassade lösningar för interna processer eller kundengagemang utan de långa utvecklingstider som traditionellt associeras med skräddarsydd mjukvara.

Low-code-tekniken banar också väg för en demokratisering av apputveckling, där en större grupp av människor kan bidra till innovation och digital transformation. Det öppnar upp möjligheter för företag att utnyttja intern talang och kreativitet, vilket skapar en mer agil och dynamisk arbetsmiljö.

Vi hjälper gärna till

På Appmost står vi vid din sida genom hela resan – från den första idén eller definieringen av dina krav, till att din app lanseras i App Store och Google Play. Med mer än ett decenniums erfarenhet, har vi samlat på oss bred kunskap inom apputveckling och har framgångsrikt skapat och lanserat en mångfald av applikationer.

Boka ett video- eller telefonmöte Läs mer om Appmost